Het Dementiefonds

Dementie, een overkoepelende term voor meer dan 50 aandoeningen die de informatieverwerking in de hersenen verstoren, is een groeiend maatschappelijk probleem. De meest bekende vorm is de ziekte van Alzheimer, die gepaard gaat met symptomen zoals geheugenverlies en veranderingen in gedrag. In Nederland alleen al zijn er momenteel meer dan 270.000 mensen die met dementie leven, een aantal dat naar verwachting explosief zal toenemen tot meer dan een half miljoen in 2040, voornamelijk als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.

Bij dementie ondergaan de zenuwcellen in de hersenen degeneratie. Soms zijn het niet alleen de cellen zelf die beschadigd raken, maar ook de verbindingen ertussen. In andere gevallen kunnen zowel cellen als verbindingen hun normale functies niet meer adequaat uitvoeren. Deze afname van hersencellen leidt tot een geleidelijke verslechtering van de cognitieve functies.

Een sprankje hoop schijnt echter door in de vorm van onderzoek en initiatieven zoals die van het Alzheimercentrum Erasmus MC. Hier wordt gestreefd naar excellente diagnostiek, zorg na de diagnose en wetenschappelijk onderzoek met als doel een betere behandeling en preventie van dementie. De verwerking van informatie in de hersenen staat centraal in dit onderzoek, waarbij de focus ligt op het begrijpen en vertragen van het degeneratieproces.

Om dit belangrijke werk te ondersteunen, wordt een deel van de winst uit de verkoop van sleutelhangers gedoneerd aan het Dementiefonds van het Erasmus MC. Dit fonds speelt een cruciale rol in het mogelijk maken van onderzoeken naar vasculaire dementie, een nieuwe fase in het begrijpen en behandelen van deze slopende aandoening.